handdator

Visa fullständig version : Kubuntu 9.10 Hantering av skrivbord i kubuntu 9.10P-I H
2010-01-29, 08:37
Maximera fönsterstorleken

Maximera fönsterstorleken görs genom att vänsterklicka på ”pilen upp” ikonen i den övre ramen i ett fönster. Den maximerade bilden ser dock inte alltid ut som man vill. Det går att ändra.
Det finns minst tre paneler i kubuntu. Den övre, den vänstra och den nedre. Den vänstra och den övre panelen påverkar positionen och storleken för maximal fönsterstorleken. Panelerna påverkar också hur ett fönster positioneras när en applikation startas. För att ändra inställningen vänsterklickar man på den lilla ikonen, som syns längst upp till höger och väljer ”Lås upp grafiska komponenter”. Sedan klickar man på ikonen en gång till för att menyn ska försvinna. Om man inte ska göra några ändringar är det bäst att ha inställningen ”Lås grafiska komponenter”.
1182
När man låst upp skrivbordet för ändringar visas två små ikoner i den lilla vinkeln längst upp till vänster.

1183
När man vänsterklickar på den undre vänstra ikonen går det att ändra inställningarna för den vänstra panelen. När man väljer ”Fler inställningar” och ”Fönster kan täcka” kommer ett maximerat fönstret att gå ända ut till den vänstra skärmkanten.

1184
Genom att vänsterklicka på ikonen i den övre delen av den lilla vinkeln och gör samma inställning kommer ett maximerat fönster att gå ända upp till den övre skärmkanten.
Öppna fönster längst upp till vänster

Hur ett fönster ska öppnas ställs in i ”Systeminställningar”/”Fönsterbeteende”/”Avancerat”. Det finns sex varianter att välja på. Det förinställda värdet är ”Smart”, men om man vill att fönster ska öppnas på samma plats ”Hörn längst upp till vänster” väljer man den inställningen. Om man gjort inställningarna, som beskrivs ovan kommer fönster att öppnas längst upp till vänster på skärmen. I annat fall öppnas fönstren uppe till vänster utan att täcka panelerna.
1185
Åtgärder vid musrörelser

I kubuntu går det att definiera olika aktiviteter när man för musen till olika positioner på skärmen. Om man för musen längst upp till vänster så visas alla öppna fönster på alla skrivbord. Man kan sedan klicka på det fönster man vill arbeta i.
Andra inställningar hanteras i ”Systeminställningar”/ ”Skrivbord”/ ”Skärmkanter”. När man vänsterklickar på en av de 8 positionerna som visas går det att ställa in 8 olika händelser, t.ex ”Befintliga fönster – Alla skrivbord”. Vill man t.ex snabbt kunna visa en kub med öppna fönster ska man ställa in ”Skrivbordskub – Kub” för en av positionerna. För att återgå till normalt läge, efter man aktiverat funktionen, för man musen till samma position igen. Det går också att trycka ctrl+F(skrivbordsnummer), se skrivbordseffekter nedan.


1186
Byta skrivbord i fullskärmsläge

När man kör ett t.ex ett spel i fullskärmsläge och snabbt vill titta på t.ex facit kan man byta skrivbord genom att trycka ctrl+F1, ctrl+F2 eller ctrl+F(skrivbord). Det fungerar dock inte i alla applikationer t.ex XBMC.
Ikoner för programstart på skrivbordet

Det är praktiskt att ha ikoner för att starta program på skrivbordet. Det finns flera sätt att åstadkomma detta t.ex med en docka, men det går också att bara placera en ikon på skrivbordet.
1187
För att göra det, måste man först välja inställningen ”Lås upp grafiska komponenter”, som beskrivits ovan. Efter att skrivbordet låsts upp vänsterklickar man på den blå meny knappen, längst ner till vänster och letar sig fram till den ikon man vill placera på skrivbordet. När man högerklickar på ikonen och väljer ”Lägg till på skrivbordet” läggs ikonen ut på skrivbordet. Genom att ta tag i ikonen med musen kan man sedan placera ikonen var man vill på skrivbordet.
Alla ikoner även de för program som körs i Wine går att kopiera till skrivbordet. När skrivbordet är upplåst går det också att förändra ikonen, t.ex ändra storlek.
Vissa ikoner beskrivs med två rader text. Om man vill går det att placera ikonen så att text hamnar under den nedre panel. För att det ska fungera småste man först låsa upp skrivbordet. Det kan göras på sättet som beskrivs ovan, men också genom att högerklicka på panelen och välja ”Lås upp grafiska komponenter” och sedan klicka på den lilla ikonen längst till vänster. Där väljer man ”Flera inställningar” och ”Fönster kan täcka”.

Skrivbordseffekter

Antal skrivbord hanteras i ”Systeminställningar/Flera skrivbord”. Vill man ha fyra skrivbord, så att det passar med kuben ska det se ut på det här sättet.


1188
Skrivbordseffekter hanteras i ”Systeminställningar/Skrivbord/Alla effekter”. För att aktivera dessa krävs ett hyggligt grafikkort. Vill man ha kub klickar man i ”Animering med skrivbordskub” och ”Skrivbordskub”.
1189
Vill man ha geleaktiga eller ostadiga fönster klickar man i ”Ostadiga fönster”.
1190