handdator

Visa fullständig version : Ubuntu 9.10 Använd bara den nedre panel i UbuntuP-I H
2010-02-20, 16:12
Tabort övre panelen
Högerklicka på övre panelen och välj Tabort panelen.


Ändra i undre panelen
För att man fritt ska kunna placera ut objekt i panelen måste alla objekt vara upplåsta. Lås upp alla objekt genom att högerklicka på objekten och klicka ur Lås till panelen. Nya objekt, som läggs till är upplåsta.
För att flytta ett objekt högerklickar man på objektet, vänsterklickar på Flytta och flyttar objektet till önskad plats.
För att lägga till objekt, högerklickar man på panelen, vänsterklickar på Lägg till i panelen, vänsterklickar på objektet man vill lägga till i listan och vänsterklickar på Lägg till. Listan nedan visar hur objekten placeras från vänster till höger i panelen.


Flytta Papperskorgen längst till vänster
Lägg till Huvudmeny och flytta
Lägg till Fönsterlista och flytta
Lägg till Systemövervakare och flytta
Lägg till Klocka och flytta till önskad
Flytta Arbetsyteväxlare
Lägg till Panelprogrammet Indikator och flytta
Lägg till Notifieringsyta och flytta
Lägg till Session för indikatorpanelprogram och flytta
Lås alla objekt genom att högerklicka på objekten och klicka i Lås till panelenHuvudmeny visar ”programgrupperna”, Programcentral för Ubuntu, Platser och System och används för att starta program.
Fönsterlista visar aktiva program på alla eller aktiv arbetsyta, beroende på inställning.
Systemövervakare visar hur datorn belastas och kan också användas för att stänga av en process, som inte uppför sig som den ska.
Arbetsyteväxlare visar arbetsytorna och används för att växla mellan arbetsytorna.
Panelprogrammet Indikator visar information från vissa program, t.ex Evolution.
Notifieringsyta visar ikonerna för nätanslutning och ljud och används för att hantera dessa. Här visas också t.ex Spotify och Steam när de är aktiva.
Session för indikatorpanelprogram visar vem som är inloggad och används för att stänga av, starta om, mm.


Så här kan det se ut


1277