För att konvertera en hel mapp med t.ex. ogg-filer till mp3 eller andra format, finns programmet soundconverter som kan installeras från Synaptic eller Ubuntus programcentral.Man kan konvertera en enskild fil eller en komplett mapp. Förrutsättningen är att man har tillhörande codecs installerad, med fördel alla codecs från gstreamer-bad som finns i Synaptic även den. ( Jag personligen använder gstreamer-developers PPA men den är under utveckling hela tiden. )Mer ...